Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Ana Sayfa AB SÖZLÜĞÜ
AB SÖZLÜĞÜ

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Avrupa Birliği Antlaşması’na ve Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalara değişiklik ve düzenleme getiren, 26 Şubat 2001’de Nice’de imzalanan ve 1 Şubat 2003’te Avrupa Genişlemesi için gereken Kurumsal Reformların(Reform for the...
Bir kararın Konsey tarafından alınabilmesi için gereken oy çoğunluğudur. Buna göre, her üye devletin belli sayıda oy hakkı vardır. Bu sayı, üye devletlerin nüfusuna göre belirlenmektedir ve daha az nüfuslu ülkelerin yararına...

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2020 - All rights reserved

MAKALELER

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}