Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

İşçilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı önündeki ulusal engelleri kaldırmak için, ulusal kanunların aynı seviyeye getirilmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, AB’nin sorumlu olduğu belli koular...

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}