Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Oylamada, yarıdan bir fazla üye sayısının oyuyla sağlanan çoğunluktur.
14 Haziran 1985 tarihinde Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg arasında imzalanmıştır. Amaç, ülkelerin ortak sınırlarındaki denetimin azaltılıp ilerleyen zamanlarda ise kaldırılıp dış sınırlara kaydırılmasıdır.
1 Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması ile AB çerçevesine dahil edilmiştir. Bu terim Schengen Anlaşmaları ile diğer üye devletlerin bu anlaşmalara katılımını sağlayan protokolleri , Schengen alanı dahil edilen...
29/10/1999 tarihinde AB coğrafyasında bulunan ulus-altı yönetsel örgütlerin yerel yönetimlerin yetkilerinin korunması ve arttırılmasını sağlamaktır.

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}