Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page

Acquis Communautaire

AB’ye üye ülkelerin iç hukukundan üstün olan, beş ana bölümden ve yaklaşık 90.000 sayfadan oluşan, üye devletlerin uyması gereken kuralları düzenleyen hukuki mevzuattır.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}