Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Ana Sayfa Haberler 2. Türkiye - Avrupa Forumu

2. Türkiye - Avrupa Forumu

“Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye”

( 10 - 12 Aralık 2009, Mardin )

21. Yüzyılın ilk on yılı içerisinde yaşanan gelişmeler neredeyse tüm yüzyılı etkileyecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin farkında olan Avrupa Birliği, 11 Eylül saldırılarından hemen sonra kaleme alınan “Avrupa’nın geleceği Üzerine Laeken Deklarasyonu” ile kendi kimliği, sınırları ve hedeflerine ilişkin ciddi bir tartışma süreci açmıştır. Deklarasyon’a ait ifadelerle “gelinen noktada Avrupa, ya kendi değerlerini Dünya’nın geri kalanına aktarmaya devam eden dinamik bir yapı olarak kalacak ya da küçülerek bir açık hava müzesine dönüşecektir.”

Bugün Avrupa Birliği’nin, küreselleşmenin yönetiminde söz sahibi olmak için Türkiye ile pek çok açıdan daha sıkı bir ilişki biçimi geliştirmesi gerektiğine ilişkin ortak bir görüş vardır. TASAM olarak bu görüşü paylaşıyoruz. Bu durum değerlendirmesi, bir yanıyla parçası olduğumuz Avrupa’nın dinamik süreçleri karşısında pasif bir durumda izleyici kalmamızı olanaksız kılmaktadır. Avrupa’yı ülkemiz için fırsat alanı olarak görmekle birlikte, Avrupa’nın dünya siyaseti ve ekonomisinde var olan öneminin kaçınılmaz olarak ortaya çıkaracağı sorunların çözümünde sorumluluğumuz olduğu ve katkı sağlayacağımız düşüncesindeyiz.

Bu bilinçle Avrupa’yı yeniden tanımlayan dinamiklerden iç ve dış politika, güvenlik, ekonomi ve enerji konularını Avrupa Birliği üzerinden, her birini Türkiye ile ilişkilendirerek tartışmayı amaçlıyoruz. Çıkış noktamız artık içinde olduğumuz Avrupa’daki süreçlerin ve bu süreçleri belirleyen aktörlerin dikkatle izlenmesi, analiz edilmesi ve anlaşılması ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçtan bir adım ileri giderek sadece anlama ve anlatmanın yetmeyeceği, bahsedilen süreçlerin oluşumuna ve aktörlerin bu süreçleri yönetimlerine dahil olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemiz ve Avrupa’nın çıkarları bağlamında “Yeni Avrupa”nın şekillenmesinde Türkiye’nin nasıl etkili olabileceğinin ortaya konması gerektiğine inanıyoruz. 2. TürkiyeAvrupa Forumu’nu düzenleme gerekçemizi bu inanç oluşturmaktadır.


Temalar
Küresel Sorunlar ve Küresel - Bölgesel Çözümler
Değişen Avrupa ve Güvenlik Gereksinimleri
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci
İnsan Hakları, Hukuk ve Demokrasi
Enerji ve Enerji Güvenliği
Küresel Mali Kriz Karşısında Türkiye ve Avrupa
Avrupa Kimliği Tartışmaları: Mikro Milliyetçilik ve Yeni Tehditler
Demografik Hareketler, Göç ve İltica
Bölgesel Bütünleşme Hareketleri: Yeni Fırsatlar ve Riskler
Avrupa Ülkelerinin İç Siyasetlerindeki Dönüşümler ve Avrupa Bütünleşmesi
Tarih / Date
10 - 12 Aralık 2009
10 - 12 December 2009


Yer / Place
Atatürk Kültür Merkezi, Mardin TÜRKİYE
Center of Atatürk Culture, Mardin  TURKEY


İrtibat - LCV / Contact
Çağla KURNAZ + 90 212 635 61 51

 

FORUM BASIN BÜLTENİ
TIKLAYINIZ / CLICK ON TO READ
Forum Press Bulletin


FORUM PROGRAMI
TIKLAYINIZ / CLICK ON TO READ
Forum Programme


KATILIMCI LİSTESİ
TIKLAYINIZ / CLICK ON TO READ
PARTICIPANTS
HABER
TIKLAYINIZ / CLICK ON TO READ
NEWS

Medya mensupları temsil ettikleri kurumdan alacakları görevlendirme yazısı ile; her haber ajansından bir muhabir, bir foto muhabiri veya kameraman, her tv kanalından bir muhabir ve bir kameraman, her gazeteden veya internet haber ajansından bir muhabir ile sınırlı kontenjan dahilinde masrafları Forum’u düzenleyen kuruma ait olmak üzere akreditasyon alabilirler. Genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarları için ayrıca kontenjan ayrılmıştır. Temsil edilen tüm kurumların ulusal veya uluslararası statüde olması gerekmektedir. Kontenjan dışı başvuran medya mensupları ise ulaşım ve konaklama masrafları kendilerine ait olmak üzere akreditasyon alabilirler.

By getting the entrusting letter from the institution they present, media members can get accreditation in a contingent limited to one reporter, one photographer or camera operator for each news agency, one reporter and one camera operator for each tv channel, one reporter for each newspaper or internet news agency as their expenses to be paid by the corporation that arranges the Forum. Besides, there is contingent for executive editors and columnists. All represented institutions should have national or international status. Media members who apply outside the quota can still get accreditation but they pay for their own transportation and accommodation expenses.

 

MAKALELER

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}