Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Ana Sayfa TÜRKİYE - AB KRONOLOJİ

Türkiye - AB Kronoloji


TÜRKİYEAVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ

31 Temmuz 1959: Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) ortaklık başvurusu yapmıştır.

12 Eylül 1963: Ankara Anlaşması imzalanmıştır.

1 Aralık 1964: Ankara Anlaşması, onaylandıktan sonra yürürlüğe girdi.

9 Aralık 1968: Ortaklığın geçiş sürecini düzenleyecek olan Katma Protokol görüşmeleri başladı.

23 Kasım 1970: Katma Protokol imzalandı.

13 Ocak 1972: Türkiye - AET müzakereleri başladı.

1 Ocak 1973: Katma Protokol yürürlüğe girdi.

20 Temmuz 1974: Kıbrıs Barış harekatı gerçekleşti.

1978: Avrupa Topluluğu, Türkiye ve Yunanistan’ın aynı anda üyelik başvurusunda bulunmasını tavsiye etti. Türkiye, bu tavsiyeye olumsuz görüş bildirdi.

12 Eylül 1980: Askeri darbe gerçekleşti.

22 Ocak 1982: Avrupa Topluluğu, 1980 askeri darbesinin bir sonucu olarak Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır.

1983: Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Türkiye’de parlamento seçimleri yapıldı ve askeri yönetim sona erdi.

14 Nisan 1987: Türkiye, Avrupa Topluluklarına tam üye olmak amacıyla Ortaklık Konseyine müracaat etmiştir.

27 Nisan 1987: Türkiye’nin Topluluğa tam üyelik isteği , ”Topluluk Bakanlar Konseyi” tarafından incelenmek üzere Komisyon’a sevk edildi.

18 Aralık 1989: Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin adaylık başvurusuna olumsuz görüş bildirdi.

1 Ocak 1996: Türkiye- Avrupa Birliği arasında yaklaşık 22 yıl süren “Geçiş Dönemi” 31.12.1995 tarihinde tamamlanmış olup, 01.01.1996 tarihi itibariyle, sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanan Gümrük Birliği ile tam üyelik süreci adı altında “Son Dönem”e geçilmiştir.

12–13 Aralık 1997: Avrupa Birliği tarafından Lüksemburg’ta gerçekleştirilen devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlenmişler; fakat Türkiye aday ülkeler arasında gösterilmemiş, sadece tam üyeliğe ehil olduğu onaylanmıştır.

3 Mart 1999: Türkiye Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan “European Strategy for Turkey” adlı belge açıklanmıştır.

4 Kasım 1999: Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği’ne üyelik için belirlenmiş olan Kopenhag Kriterleri doğrultusunda, Komisyon görüşlerinin bulunduğu bir “İlerleme Raporu” yayımlanmıştır.

28 Şubat 1999: Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini geliştirmeyi ve gümrük birliğinin derinleştirilmesini amaçlayan “Türkiye için Avrupa Stratejisi”nin (European Strategy for Turkey) hayata geçirilmesi adına yapılan teknik anlamdaki görüşmelerin üçüncüsü Bonn’da gerçekleştirilmiştir.

13 Ekim 1999: Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği’ne üyelik için belirlenmiş olan Kopenhag Kriterleri doğrultusunda, Komisyon görüşlerinin bulunduğu ikinci "İlerleme Raporu" yayımlanmıştır.

11–12 Aralık 1999: Türkiye’ye adaylık statüsünün tanındığı, Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı Helsinki’de gerçekleştirildi.

13 Ekim 2000: Türkiye için 3. İlerleme Raporu Avrupa Komisyonu tarafından açıklandı.

8 Mart 2001: Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin Katılım Ortaklığı için karar aldı.

13 Kasım 2001: Avrupa Birliği 4. İlerleme Raporu yayınlandı.

19 Şubat 2002: Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan ve Türk Ceza Kanunu, terörle mücadele ile DGM kanunlarında değişiklik öngören 1. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir.

9 Nisan 2002: Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan ve dernekler, siyasi partiler ile basın kanunları başta olmak üzere önemli yasal değişiklikler getiren 2. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir.

3 Ağustos 2002: Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan 3. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir. TBMM tarafından kabul edilen yasa doğrultusunda:

 • “Savaş ve yakın savaş tehdidi” dışında idam cezası kaldırılmış,
 • Kürtçe dahil olmak üzere farklı anadil ve lehçelerde yayına izin verilmiş,
 • Anadilde eğitim serbest bırakılmış,
 • Azınlık vakıflarına gayrimenkul edinme ve kendi taşınmazları üzerinde tasarrufta bulunma hakkı tanınmıştır.

19 Temmuz 2003: Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 6. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir.

7 Ağustos 2003: Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 7. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir.

5 Kasım 2003: Türkiye’nin AB’ye üyeliği doğrultusunda gerçekleştirdiği siyasi, ekonomik ve müktesebat uyumu kriterlerini içeren 2003 Türkiye İlerleme Raporu ve Strateji Belgesi, AB Komisyon tarafından yayınlanmıştır.

17–18 Haziran 2004: Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterini yerine getirdiği takdirde, Türkiye ile katılım müzakerelerine başlanılacağı açıklanmıştır.

6 Ekim 2004: 2004 Türkiye İlerleme Raporu, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlandı. Raporda Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini gerekli ölçüde yerine getirdiği belirtilerek, Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunuldu.

16–17 Aralık 2004: Brüksel’de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Zirve Toplantısında, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini büyük ölçüde yerine getirdiğine ve 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin başlamasına karar verildi.

30 Temmuz 2005: 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan 10 yeni ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilen ve Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan 1963 Ankara Anlaşmasının “Ek Protokol”ü imzalandı. Ancak, Türkiye’nin Ek Protokolü imzalamasının, Ek Protokol’de belirtildiği üzere “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tanıyacağı anlamına gelmeyeceğine dair bir bildirge yayınlandı.

21 Eylül 2005: Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs konusu hakkında yayınlanan karşı bildirgede, Kıbrıs’ta tek bir yasal hükümetin tanındığı, Türkiye’nin Kıbrıs’ı müzakereler sürecinde tanıması, liman ve havaalanlarını Rumların kullanımına açması gerektiği vurgulandı.

3 Ekim 2005: Lüksemburg’ ta toplanan AB Genel İşler ve Dış ilişkiler Konseyi, Aralık 2004 tarihinde AB Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesinden aldığı yetki ile Türkiye ile AB’ye üyelik müzakereleri belgesini onayladı.

20 Ocak 2006: Türkiye Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulmasına yönelik yeni planını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’a sundu. Plan doğrultusunda, Türk limanlarının Rumlara açılması karşılığında KKTC’ye izolasyonların kaldırılması istendi.

12 Nisan 2006: Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından, Reform İzleme Grubu’nun 9. Reform Paketi açıklandı. Reform paketinde;

 • Kamu denetçiliği kurumu tasarısı,
 • Sayıştay kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı,
 • Özel eğitimler kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı,
 • Vakıflar kanunu,
 • İskan kanunu tasarısı,
 • İdari usul kanun tasarısı,
 • İdari usul yargı tasarısı,
 • Siyasi etik komisyon kurulmasına ilişkin tasarı,
 • Siyasi partilerin finansmanına dair kanun tasarısı,
 • Askeri mahkemelerin kuruluşu ve yargılama usulü kanunda değişiklik yapılması öngörülen idari düzenlemeler yer almıştır.

20 Eylül 2006: Türkiye’nin ilerleme raporu, Avrupa Komisyonu tarafından 8 Kasım tarihine ertelendi.

8 Kasım 2006: Yayımlanan Türkiye İlerleme Raporunda, imzalanan Ek Protokol’e karşın limanların ve havaalanlarının Kıbrıs Rum Kesimi’nin kullanımına açılmadığı tespit edildi ve Türkiye’ye 14–15 Aralık liderler zirvesine kadar süre verildi.
28 Kasım 2006: AB Dönem Başkanı Finlandiya, Kıbrıs konusunda sürdürülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

29 Kasım 2006: AB Komisyonu, Türkiye limanlarını Rumlara açmadığı sürece, hiçbir müzakere başlığının kapatılmamasını ve Komisyon adına açıklama yapan Olli Rehn, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde 8 müzakere başlığının açılmayacağını vurguladı.
 • Malların serbest dolaşımı
 • Yerleşim ve hizmet sağlama hakkı,
 • Mali hizmetler,
 • Tarım ve kırsal kalkınma,
 • Balıkçılık,
 • Ulaştırma politikası,
 • Gümrük birliği,
 • Dış ilişkiler.

1 Ocak 2007: Romanya ve Bulgaristan resmen Avrupa Birliği üyesi olmuşlardır.

9 Ocak 2007: AİHM, gayrimüslim Türk azınlıklara ait vakıfların Türkiye aleyhine açtığı davalar ile ilgili ilk kararında, Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı’nın 1997 yılında gayrimüslim Türk azınlıklara ait vakıfların mülk edinmeleriyle ilgili mevcut yasal düzenlemelerin, Lozan Antlaşması’yla kısıtlandığı, bunun da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) mülkiyet hakkı ve ayrımcılıkla ilgili maddelerine aykırı olduğunu gerekçesiyle yaptığı başvuruda, vakfın mülkiyet hakkının ihlal edildiğini hükmetmiştir.

12 Ocak 2007: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini Barselona’da gerçekleşen 7. Yıllık AB-Türkiye Konferansı’nda bir konuşma yapmıştır.

16 Ocak 2007: İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Massimo D’Alema ile Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn Roma’da AB-Türkiye ilişkilerine de değinen ortak bir basın toplantısı düzenlemişlerdir.

18 Ocak 2007: Brüksel’de toplanan AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), ‘İstatistik’ başlığında Türkiye’ye Müzakere Pozisyon Belgesini hazırlaması için davet gönderme kararına varmıştır. Bunun yanı sıra ‘Sosyal Politika ve İstihdam’ başlığında da bir mektup gönderilerek, müzakerelerin açılması için Türkiye’nin grev, lokavt ve toplu sözleşme haklarında AB ve ILO standartlarının benimsemesi amacıyla bir eylem planı sunmasının açılış kriteri olarak belirlendiğinin iletilmesi kararlaştırılmıştır.

6 Şubat 2007: Avrupa Komisyonu tarafından aday ülkelerin entegrasyon sürecine destek olunması amacıyla oluşturulan ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlükteki beş mali yardım programının (PHARE, ISPA, SAPARD, Türkiye Katılım Öncesi Mali Yardımı, CARDS) yerini alacak olan Katılım Öncesi Mali Araç’ın (IPA) kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamında, Türkiye’ye 2007-2009 döneminde 159 milyon Avro hibe yardımı sağlanacağı açıklandı.

14 Şubat 2007: AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), ‘Mali Kontrol’ başlığında Türkiye’ye Müzakere Pozisyon Belgesini hazırlaması için davet mektubu göndermeyi kararlaştırmıştır.

16 Şubat 2007: Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan Katılım Öncesi Mali Yardımın 2005 Yılı Programına ilişkin ekli "Finansman Anlaşması" Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır.

27 Şubat 2007: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölümü Başkanı Dr. Holger Schröder, Avrupa Birliği Bilgilendirme Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, AB’nin Türkiye’ye yaptığı mali yardımın hızla arttığını belirterek, Birliğin 2007-2010 döneminde Türkiye’ye toplam 2.2 milyar Avro fon sağlayacağını belirtmiştir.

28 Şubat 2007: Almanya Dönem Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs ile doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili izlenecek prosedürü, Kuzey Kıbrıs Ad Hoc Grubu’na sunmuştur.

1 Mart 2007: Avrupa bölgesinde yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin Lizbon Sözleşmesi Türkiye’de yürürlüğe girmiştir.

1 Mart 2007: Türkiye ve Avrupa Birliği’nden sivil toplum temsilcilerinin katıldığı Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin 22. toplantısı 1-2 Mart 2007 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

15 Mart 2007: AP Yüksek Temas Grubu tarafından hazırlanan ve 14 Şubat 2007 tarihinde yayımlanan K.Kıbrıs Raporu 15 Mart 2007 tarihinde AP Başkanlar Konferansı’nda ele alınmıştır. Başkanlık Konferansı raporu değişiklik yapmadan onaylamıştır.

22 Mart 2007: Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Komitesi’nin 115. toplantısı, gerçekleştirilmiştir. Ortaklık Konseyi’nin gündemini hazırlamak ve Ortaklık Konseyi’nin vereceği talimatlara uygun olarak, teknik sorunlara ilişkin incelemeler yapmak amacıyla toplanan Ortaklık Komitesi’nin 115. toplantısında, Türkiye’nin AB’ye katılım süreci ve Gümrük Birliği çerçevesindeki çeşitli konular teknik düzeyde ele alınmıştır.

9 Nisan 2007: Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin 2 maddesinin birer fıkrasına ve 2 maddesinin tamamına daha önceden koyulan çekinceler ise kaldırılmamıştır.

13 Nisan 2007: Türkiye, Mali Kontrol faslında müzakere pozisyon belgesini Türkiye’nin AB’ye Katılımına İlişkin Hükümetlerarası Konferansa sundu.

17 Nisan 2007: Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı Başbakan Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanmıştır. 2007-2013 döneminde AB müktesebatına uyum kapsamında gerçekleştirilecek yasal düzenlemeleri içeren program toplam 412 sayfadan oluşmaktadır.

24 Nisan 2007: Raportörlüğünü Alman Hıristiyan Demokrat Parlamenter Markus Pieper’in yaptığı ve Bölgesel Kalkınma Komitesi’nde görüşülen “Genişlemenin AB Uyum Politikasına Etkileri” başlıklı rapor, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir (473 kabul, 113 ret ve 104 çekimser oy). Gelecek genişlemelerin AB’nin Uyum Politikası’na etkilerini konu alan raporda, Türkiye, Hırvatistan, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Batı Balkan ülkelerinin (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova dahil olmak üzere Sırbistan ve Karadağ) Birliğin Bölgesel Politikası’na muhtemel etkileri değerlendirilmektedir.

7 Mayıs 2007: Avrupa Parlamentosu’nun yeni Türkiye Raportörü Hollandalı Parlamenter Ria Oomen-Ruijiten olmuştur.

11 Mayıs 2007: Türkiye’nin, 2007-2013 dönemini kapsayan Kültür 2007 Programı’na katılımını düzenleyen Mutabakat Zaptı, Türkiye’nin AB nezdindeki Daimi Büyükelçisi Volkan Bozkır ve Avrupa Komisyonu’nun Eğitim ve Kültür’den Sorumlu Üyesi Odile Quintin tarafından imzalanmıştır.

30 Mayıs 2007: Türkiye’nin, 2007-2013 dönemini kapsayan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarına katılımını düzenleyen Mutabakat Zaptı, Türkiye’nin AB nezdindeki Daimi Büyükelçisi Volkan Bozkır ve Avrupa Komisyonu’nun Eğitim ve Kültür’den Sorumlu Üyesi Odile Quintin tarafından imzalanmıştır.

1 Haziran 2007: Türkiye’nin 7. Çerçeve Programı’na katılımını düzenleyen Mutabakat Zaptı Türkiye’nin AB nezdindeki Daimi Büyükelçisi Volkan Bozkır ve Avrupa Komisyonu’nun Araştırma’dan Sorumlu Üyesi José Manuel Silva Rodriguez tarafından imzalanmıştır.

5 Haziran 2007: Türkiye ve Avrupa Komisyonu ortaklığıyla İstanbul’da “Türkiye ve AB: Avrupa Enerji Politikası İçin Birlikte” konulu üst düzey konferans düzenlenmiştir.

26 Haziran 2007: Türkiye ile AB arasında bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen 3. Hükümetler Arası Konferans’ta, istatistik ve mali kontrol fasıllarında müzakerelerin resmen açılmasına karar verilmiştir.

1 Temmuz 2007: Portekiz, AB Dönem Başkanlığını üstlenmiştir.

1 Ocak 2008
Slovenya, AB Dönem Başkanlığı görevini Portekiz�den devralmıştır.
1 Ocak 2008
Malta ve GKRY Avro�ya geçmiştir.
1 Ocak 2008
Avrupa Birliği ile Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan ve Makedonya arasında imzalanan vize kolaylığı ve geri kabul anlaşmaları yürürlüğe girmiştir.
3 Ocak 2008
Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısı gerçekleştirilmiştir.
8 Ocak 2008
Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı Slovenya�nın Ljubljana kentinde düzenlenen açılış töreniyle başlatılmıştır.
9 Ocak 2008
Eurostat, 2007 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin AB ekonomisi büyüme oranlarını açıklamıştır.
9 Ocak 2008
AP Liberal Grup Üyesi Marios Matsakis Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin planını Olli Rehn'e sunmuştur.
10 Ocak 2008
Uluslararası Kriz Grubu Kıbrıs Raporu'nu açıklamıştır.
10 Ocak 2008
Avrupa Müslüman Şartı imzalanmıştır.
15 Ocak 2008
Madrid�de gerçekleştirilen ve iki gün süren Birinci Medeniyetler İttifakı Forumu toplantısına, dünyanın çeşitli ülkelerinden devlet adamları, politikacılar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri, işadamları ve medya mensupları katılmıştır.
16 Ocak 2008
AB Dönem Başkanı Slovenya�nın Başbakanı Janes Jansa AP�de dönem başkanlığı programını sunmuştur.
16 Ocak 2008
AB ile Ukrayna arasında mal ve hizmet piyasalarına erişime ilişkin ikili anlaşma imzalanmıştır.
18 Ocak 2008
Bulgaristan ile Rusya arasında enerji güvenliği anlaşmaları imzalanmıştır.
21 Ocak 2008
Polonya, AB ile Rusya arasında Güçlendirilmiş Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başlamasına yönelik uyguladığı vetoyu kaldırabileceğini açıklamıştır.
21 Ocak 2008
AB Tarım Bakanları Konseyi, üreticilere yönelik tarımsal desteklerdeki �koşulluluk ilkesi�ne ilişkin kuralların basitleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlamıştır.
22 Ocak 2008
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu�nda yapılan oylama sonucunda, Prof. Dr. Işıl Karakaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi�nin (AİHM) yeni Türk yargıcı oldu.
23 Ocak 2008
Dünya Ekonomik Forumu Davos�ta gerçekleştirilmiştir (23-27 Ocak).
23 Ocak 2008
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2007 yılı resmi bilançosu açıklanmıştır. Bu belgede, 2007 yılında en fazla Türkiye aleyhine karar alındığı belirtilmiştir.
23 Ocak 2008
AP Anayasal İşler Komitesi, Lizbon Antlaşması�na ilişkin raporu kabul etmiştir.
23 Ocak 2008
Avrupa Komisyonu, 2012 yılından itibaren yürürlüğe girecek iklim değişikliği öneri paketini resmi olarak açıklamıştır
23 Ocak 2008
AB Cinsiyet Eşitliği Raporu yayımlanmıştır.
24 Ocak 2008
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD), 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)�nın yorumlanması için İngiliz Temyiz Mahkemesi (Court of Appeal, Civil Division) tarafından yapılan ön karar (preliminary ruling) başvurusuna ilişkin hükmünü açıklamıştır.
28 Ocak 2008
AB Konseyi Genel İşler ve Dış İlişkiler Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
29 Ocak 2008
Malta ve Slovenya Lizbon Antlaşması�nı onaylamıştır.
31 Ocak 2008
AP Posta Hizmetleri Yönergesi�ni onaylamıştır.
31 Ocak 2008
AB Brezilya�dan sığır eti ithalatını geçici olarak askıya almıştır.
4 Şubat 2008
Romanya Lizbon Antlaşması�nı onaylamıştır.
4 Şubat 2008
Fransa�da Lizbon Antlaşması�nın onaylanması amacıyla gerekli Anayasa değişiklikleri Kongre tarafından kabul edilmiştir.
5 Şubat 2008
Dünya Ticaret Örgütü Genel Kurulu Ukrayna�nın üyelik başvurusunu onaylamıştır.
6 Şubat 2008
Hırvatistan için hazırlanan yeni Katılım Ortaklığı Belgesi COREPER toplantısında onaylanmıştır.
7 Şubat 2008
Şirketler Avrupa Ağı çalışmalarına başlamıştır.
7 Şubat 2008
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir (7-10 Şubat).
8 Şubat 2008
Fransa Lizbon Antlaşması�nı onaylamıştır
(Senato 7 Şubat�ta, Ulusal Meclis 8 Şubat�ta onaylamıştır).
12 Şubat 2008
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı Birinci Bileşenine ilişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
13 Şubat 2008
Avrupa Komisyonu Yıllık Politika Stratejisi'ni açıklamıştır.
14 Şubat 2008
Avrupa Birliği ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü ülkeleri Dışişleri Bakanları ilk kez bir araya gelmiştir.
15 Şubat 2008
Avrupa Komisyonu AB vatandaşlığına ilişkin 5. raporunu yayımlamıştır.
17 Şubat 2008
GKRY Başkanlık seçimlerinin ilk turu tamamlanmıştır.
17 Şubat 2008
Kosova bağımsızlığını ilan etmiştir.
18 Şubat 2008
Türkiye'ye ilişkin Katılım Ortaklığı Belgesi AB Konseyi tarafından onaylanmıştır.
18 Şubat 2008
AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi gerçekleştirilmiştir.
18 Şubat 2008
AB ile Ukrayna arasında STA Müzakereleri başlamıştır.
20 Şubat 2008
Avrupa Parlamentosu Lizbon Antlaşması'nı onaylamıştır.
21 Şubat 2008
Fransız Sosyalist Parlamenter Françoise Castex tarafından hazırlanan �Avrupa�nın demografik geleceği� konulu rapor AP tarafından kabul edilmiştir.
24 Şubat 2008
GKRY'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin 2. turunu, AKEL Partisinin adayı Dimitris Hristofyas kazanmıştır.
24 Şubat 2008
Ermenistan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başbakan Serj Sarkisyan kazanmıştır.
27 Şubat 2008
AP Dışişleri Komitesi, Hırvatistan�ın katılım müzakerelerine ilişkin olarak Avusturyalı Parlamenter Hannes Swoboda tarafından hazırlanan raporu kabul etmiştir.
28 Şubat 2008
Dünya Bankası İcra Direktörleri toplantısında Türkiye�ye yönelik yeni Ülke Ortaklık Stratejisi (ÜOS) kabul edilmiştir.
28 Şubat 2008
AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
28 Şubat 2008
AB Enerji Konseyi Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
29 Şubat 2008
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2008 yılı Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme Ortak Raporu, AB İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi�nde kabul edilmiştir.
29 Şubat 2008
Üye ülkelerin Lizbon Stratejisi öncelikleri çerçevesinde hazırladıkları ulusal reform programlarının istihdam alanındaki uygulamalarını değerlendiren Avrupa Komisyonu�nun 2008 Yılı İstihdam Ortak Raporu AB İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi�nde kabul edilmiştir.
3 Mart 2008
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 3 Mart 2008 tarihinde bir araya gelerek �Akdeniz İçin Birlik� konusunda uzlaşmaya varmışlardır.
3 Mart 2008
Brüksel�de Avrupa Parlamentosu�nda gerçekleştirilen �Türkiye�de Anayasal Reform� toplantısında Türkiye�deki demokratikleşme süreci, temel özgürlükler ve azınlıkların kültürel hakları tartışılmıştır.
5 Mart 2008
Avrupa Komisyonu tarafından �Batı Balkanlar: Avrupa Perspektifinin Güçlendirilmesi� baslıklı bir bildiri yayımlanmıştır.
5 Mart 2008
İngiltere Avam Kamarası, yapılan oylamada Lizbon Antlaşması�nın referanduma götürülmesini 248�e karşı 311 oyla reddetmiştir.
6 Mart 2008
Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi, Türkiye ile ilgili raporunu ve Türkiye�nin rapora ilişkin cevabını yayımlamıştır.
11 Mart 2008
İngiltere Avam Kamarası, yapılan oylamada Lizbon Antlaşması�nın onaylanmak üzere Lordlar Kamarası�na gönderilmesini 206'ya karşı 346 oyla kabul etmiştir.
12 Mart 2008
AB-ABD Adalet Bakanları Troyka Toplantısı Slovenya'da yapılmıştır (12-13 Mart).
13 Mart 2008
AB Konseyi Bahar Zirvesi Brüksel'de gerçekleştirilmiştir
(13-14 Mart).
21 Mart 2008
Bulgaristan, Lizbon Antlaşması'nı onaylamıştır.
21 Mart 2008
KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile GKRY Lideri Dimitris Hristofyas arasında bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
28 Mart 2008
AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı yapılmıştır (28-29 Mart)
30 Mart 2008
Schengen Alanı�nın AB�ye 2004�te üye olan dokuz ülkeyi de içerecek şekilde genişletilmesinde son aşamaya gelinmiştir.
1 Nisan 2008
Polonya Lizbon Antlaşması'nı onaylamıştır.
2 Nisan 2008
NATO Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirilmiştir (2-4 Nisan).
3 Nisan 2008
Lefkoşa'daki Lokmacı Kapısı yaya geçişine açılmıştır.
3 Nisan 2008
Avrupa Komşuluk Politikası'nın uygulanmasına ilişkin bir Bildiri kabul edilmiştir.
3 Nisan 2008
Komisyon'un 2007 Genişleme Stratejisi'ne ilişkin AP raporu hazırlanmıştır.
5 Nisan 2008
Slovakya Avro'ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuştur.
9 Nisan 2008
ABD vize muafiyeti programı müzakere taslağı AB üye devlet temsicileri tarafından onaylanmıştır.
9 Nisan 2008
AB-Orta Asya ülkeleri toplantısı yapılmıştır (9-10 Nisan).
10 Nisan 2008
Avrupa Komisyonu, Yeşil Hat Tüzüğü'nün değiştirilmesine yönelik bir öneri sunmuştur.
10 Nisan 2008
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi'nin 24. toplantısı düzenlenmiştir (10-11 Nisan)
10 Nisan 2008
Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir (10-12 Nisan).
21 Nisan 2008
Türkiye Taslak Raporu AP Dışişleri Komitesi'nde kabul edilmiştir.
21 Nisan 2008
AB ile Hırvatistan arasında Hükümetlerarası Konferans gerçekleştirildi ve Hırvatistan'ın katılım müzakereleri sürecinde iki başlığın daha açılması kararlaştırılmıştır.
23 Nisan 2008
Avrupa Nitelikler Çerçevesi kabul edilmiştir.
23 Nisan 2008
Portekiz ve Danimarka Lizbon Antlaşması'nı onaylamıştır.
24 Nisan 2008
Avusturya, Lizbon Antlaşması'nı onaylamıştır.

1 Mayıs  2008 : Türkiye-Arnavutluk Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
27-28 Mayıs  2008 : KPK 59. dönem toplantısı yapıldı.
27 Mayıs  2008 : Ortaklık Konseyi 46. dönem toplantısı yapıldı.
10 Haziran  2008 : GBOK 20. dönem toplantısı yapıldı.

17 Haziran 2008 : Fikri Mülkiyet Hukuku ve Şirketler Hukuku fasıllarında  müzakereler açıldı.
18    Eylül  2008 : GİK 39. dönem toplantısı yapıldı.
14    Ekim  2008 : GBOK 21. dönem toplantısı yapıldı.
1    Kasım  2008 : Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi

5  Kasım  2008 : Avrupa Komisyonu Genişleme Strateji Belgesi ve Türkiye için İlerleme Raporu’nu yayımladı.
26     Kasım  2008 : Türkiye-Karadağ Serbest Ticaret Anlaşması imzaland

27-28 Kasım  2008 : KPK 60. dönem toplantısı yapıldı.
19 Aralık 2008 : Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Bilgi Toplumu ve Medya fasıllarında müzakereler açıldı.

 

MAKALELER

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}