Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük COREPER Committee of Permanent Representatives

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


COREPER Committee of Permanent Representatives

AB’ye üye ülkelerin Daimi Temsilcilerinden(Büyükelçiler) oluşan, AB Bakanlar Konseyi gündemindeki konuların hazırlanmasına yardımcı olan, Topluluğun karar alma sisteminde son derece önemli bir rolü olan; çalışma konuları açısından ikiye ayrılmış olan(COREPER I: Daimi Üyelerin yardımcılarından oluşan ve teknik konularda çalışma yapan; COREPER II: Daimi Temsilcilerden oluşan ve siyasi konuları ele alan ) komitedir.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}