Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Customs Union

Taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik olarak da, ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon çeşidi olarak tanımlanmaktadır.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}