Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Harmonisation:

İşçilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı önündeki ulusal engelleri kaldırmak için, ulusal kanunların aynı seviyeye getirilmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, AB’nin sorumlu olduğu belli koular üzerinde, AB ülkeleri tarafından oluşturulan kuralların vatandaşlar üzerinde benzer sorumluluk ve yükümlülük teşkil ettiğinden emin olunmasını ifade eder. Ayrıca terim, ürünlerin ve hizmetlerin AB içinde serbestçe ticaretinin yapılabilmesi için ulusal teknik kuralların koordinasyonu anlamına gelmektedir.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}