Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page

Accession Partnership

Kopenhag Kriterleri çerçevesinde AB’ye üye olmaya aday ülkelerin kısa ve orta vadeli çalışmalarla birlik içeriğine uyum için sağlanması gereken şartları içeren, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan AB Konseyi tarafından kabul edilen belgedir.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}