Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page

Copenhagen Criteria

AB’ye aday ülkelerin üye olabilmek için yerine getirmeleri gereken, 21- 22 Haziran 1993 tarihinde Kopenhag’da yapılan zirvede kararlaştırılan koşullardır. Bu koşullar üç ana başlıkta toplanır: Siyasi Kriterler, Ekonomik Kriterler ve Topluluk Müktesebatının Kabulü.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}