Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page

Maastricht Criteria

Avrupa Birliği Antlaşması’nda yer alan, Ekonomik ve Parasal Birliğin (Economic and Monetary Union) üçüncü aşamasına geçiş öncesinde, yani Avro’nun ortak para birimi olarak kabul edilmesinden önce(ayrıca Avro’ya geçiş için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası’nın değerlendirmeleri olumlu yönde olmalıdır) üye ülkelerin yerine getirmesi gereken kriterlerdir. Bu kriterler 5 maddeden oluşmaktadır:
Üye ülkenin enflasyonu, fiyat istikrarı konusunda en başarılı performansa sahip üç üye ülkenin ortalamasını 1,5 puandan fazla geçmeyecektir.
Üye devletlerin, kamu kesimi açıkları GSYİH’nin %3’ünden fazla olmayacaktır.
Üye devletleri kamu borçları GSYİH’nin %60’ını aşmayacak, üzerindeyse de %60’a doğru istikrarlı bir biçimde azalış eğiliminde olacaktır.
Herhangi bir üye devletin uzun dönem faiz oranları ortalaması, en düşük enflasyon oranına sahip üç üyenin uzun dönem faiz oranları ortalamasını 2 puandan fazla geçmeyecektir.
Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmayacaktır.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}