Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page

Treaty of Nice

Avrupa Birliği Antlaşması’na ve Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalara değişiklik ve düzenleme getiren, 26 Şubat 2001’de Nice’de imzalanan ve 1 Şubat 2003’te Avrupa Genişlemesi için gereken Kurumsal Reformların(Reform for the European Enlargement) yürürlüğe girdiği antlaşmadır.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}