Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Rendez-vous clause:

Bazen, AB liderleri önemli resmi belge üzerinde tartışırken sonuca ulaşamayabilir. Bu noktada, soruna ileride tekrar değinme kararı alırlar. Bu hüküm, resmi belgeye aynen geçer. Bu tarzdaki hükümler “rendezvous clause” olarak adlandırılır.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}