Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük Pricipe of Subsidiarity

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Pricipe of Subsidiarity

29/10/1999 tarihinde AB coğrafyasında bulunan ulus-altı yönetsel örgütlerin yerel yönetimlerin yetkilerinin korunması ve arttırılmasını sağlamaktır.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}