Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük NPAA/National Programme for the Adoptation of Acquis

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


NPAA/National Programme for the Adoptation of Acquis

AB’ye aday ülkeler tarafından hazırlanan, Avrupa Komisyonu’na sunulan ve Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan önceliklerin ne şekilde yerine getirileceği konusuna ilişkin belgedir.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}