Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page

European Union Charter of Fundamental Rights

7 Aralık 2000’de Nice’de imzalanan, resmî bir beyan niteliğinde olan ve AB üyesi olan ülke devletlerinin ortak anayasal değerlerine dayanan, temel hak ve özgürlüklere ilişkin hükümler içeren şartlar topluluğudur.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}