Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

NATO içerisindeki Batı Avrupalı ülkelerin kendi aralarında kurdukları askeri bir işbirliği örgütü olan, savunma ve dış politika alanlarında bu birliğe üye olan ülkelerin olası bir saldırı durumunda birbirlerine askeri yardım...
Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiş bir konuda topluluk eylemine yönelik somut öneriler içeren dokümanlardır.

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}