Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Avrupa Birliği içerisinde satılacak olan malların Avrupa standartlarına uygun olduğunu gösteren uygunluk işaretidir. Özellikle AB ülkelerine yapılan ihracat mallarındaki kalite standardizasyonudur.
Bir kararın alınması için söz konusu kararın üye devletlerin en az yarısı tarafından kabul edilmesi ve bu kararı onaylayan üye devletlerin Birlik toplam nüfusunun yüzde 60’ını temsil etmesi gereken çoğunluk durumudur.
AB’ye üye ülkelerin Daimi Temsilcilerinden(Büyükelçiler) oluşan, AB Bakanlar Konseyi gündemindeki konuların hazırlanmasına yardımcı olan, Topluluğun karar alma sisteminde son derece önemli bir rolü olan; çalışma konuları...

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}