Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Genel anlamda, birçok ülkenin oluşturduğu ve iç işlerinde bağımsız olduğu bir hükümet sistemidir. Bu sisteme destek verenler “federalist” olarak adlandırılır. Dünyada Avustralya, Kanada, Almanya, İsviçre ve ABD gibi, dış...
Bu terim genellikle Avrupa’yı dış etkilere, özellikle kültürel, karşı savunma isteği duruşu anlamında kullanılmaktadır. Çoğunlukla göçmenlik ve iltica tartışmalarında karşılaşılmaktadır.
İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda Jean Monnet ve Schuman Avrupa insanının birleşmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Geçen elli yıllık sürede o dönemdeki hayallerin çoğu gerçekleşmiştir. Bu yüzden bu kişiler Avrupa...
Avrupa Birliği’nin en büyük başarılarından birisi sınırların olmadığı alan oluşturmasıdır (1) insanlar, (2) mallar, (3) hizmetler ve (4) para. Bunlar kimi zaman “dört özgürlük” olarak adlandırılmaktadır.

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}