Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Avrupa Tek Senedi’nde getirilen hüküm uyarınca; malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin iç sınırlar olmaksızın serbestçe dolaştığı alandır.
Avrupa Komisyonu tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan, aday ülkelerin kaydettiği gelişmeleri değerlendiren ve önerilerde bulunan; aday ülkelerle müzakerelerin yürütülmesi ve adaylık konusunda gelişmelerin değerlendirilmesi...
AB üye ülkelerinin bir araya geldiği, AB antlaşmalarının düzenlendiği konferans anlamına gelmektedir.
Teknik olarak hükümetler arası anlamına gelmektedir. Güvenlik ve Savunma gibi konular tamamen hükümetler arası antlaşma ile karara bağlanır. Bu hükümetler arası kararlar AB Konseyinde bakanlar ya da başbakanlar ve/veya devlet...

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}