Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AB’ye üye olmak isteyen ülke devletleriyle AB üyesi ülkeler arasındaki katılım şartlarına düzenleme ve değişikliklere ilişkin yapılan antlaşmalardır.
Aday ülkenin orta dönem makroekonomik politikalarını ve uygulamayı öngördüğü yapısal reformları içeren, bu ülkelere yönelik katılım öncesi mali izleme süreci çerçevesinde, her bir aday ülke tarafından Kopenhag Ekonomik...
Kopenhag Kriterleri çerçevesinde AB’ye üye olmaya aday ülkelerin kısa ve orta vadeli çalışmalarla birlik içeriğine uyum için sağlanması gereken şartları içeren, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan AB Konseyi tarafından kabul...
Gümrük Birliği esasına dayandırılmış bulunan ve 64 maddeden meydana gelen Katma Protokol, malların serbest dolaşımını gerçekleştirecek usul, sıra ve süreler de dahil olmak üzere, kişilerin, hizmetlerin, sermayenin serbest...
AB’ye aday ülkelerin üye olabilmek için yerine getirmeleri gereken, 21- 22 Haziran 1993 tarihinde Kopenhag’da yapılan zirvede kararlaştırılan koşullardır. Bu koşullar üç ana başlıkta toplanır: Siyasi Kriterler, Ekonomik Kriterler...

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}