Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Dünyada ki diğer ana aktörlerle rekabet edebilmek için AB”nin modern etkili bir ekonomiye ihtiyacı vardır. Mart 2000 Lizbon Toplantısında, AB”nin siyasi liderleri, on yıl içerisinde dünyadaki en rekabetçi ve bilgi temelli ekonomi...

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}