Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Avrupa Birliği Antlaşması’nda yer alan, Ekonomik ve Parasal Birliğin (Economic and Monetary Union) üçüncü aşamasına geçiş öncesinde, yani Avro’nun ortak para birimi olarak kabul edilmesinden önce(ayrıca Avro’ya geçiş için...
Müzakere, her aday ülkenin Avrupa Birliği müktesebatını ne kadar sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve etkili bir şekilde uygulayacağının saptanması anlamına gelmektedir.Avrupa Birliği’nin müzakere sürecinin 6...

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}