Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Merkezi Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu binası olan, tamamen bağımsız ve tarafsız çalışan, hiçbir ülke ve/ya kurumdan tavsiye ve bilgi almayan; AB’ye üye ülkelerde ikamet eden kişilerin, kuruluşların, şirketlerin haklarını,...
AT Antlaşmasının 251.maddesinde özel olarak düzenlenmiş olan, Komisyon tarafından Parlamento ve Konseye sunulan yasa teklifinin yasama yetkisini paylaşmaları durumudur. Anlaşmaya varılamaması durumunda iki kurumdan eşit sayıda...
Günümüzde, Topluluğun birinci temeli çerçevesini nitelikli çoğunlukla oy verme kuralının oluşturmasının yanında ikinci ya da üçüncü sırada kullanılan, bir önerinin kabul edilebilmesi için Topluluğun(üye bütün devletlerin)...

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}