Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AB üç ayrı politik alanda kararlar almaktadır. Bu alanlar AB’nin üç sütunu olarak bilinir. Birinci sütun ‘Topluluk Alanı’ dır. Topluluk yöntemlerine göre alınan – Komisyon, Parlamento ve Konseyin katılımı ile- çoğu...

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}