Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Bazen, AB liderleri önemli resmi belge üzerinde tartışırken sonuca ulaşamayabilir. Bu noktada, soruna ileride tekrar değinme kararı alırlar. Bu hüküm, resmi belgeye aynen geçer. Bu tarzdaki hükümler “rendezvous clause” olarak...

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}