Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Avrupa komisyonu tarafından belirlenmiş bir konuda çıkarılan tanışma ve tartışma sürecini başlatmak amacıyla yayımlanan dokümanlardır.
Genel görevi, bir organizasyonu dış ülkelerde temsil etmek olup, AB’nin Yüksek Temsilcisi’nin görevi Konsey’e Ortak Dış ve Güvenlik Politikası konusunda yardımcı olmaktır. Şu anki yüksek temsilci, ayrıca AB Konseyi Genel...

Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}