Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük Constitutions for Europe

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Constitutions for Europe

Taslak Anayasa 2001 Aralık’ta Laeken Zirvesi’nde alınan karar gereğince hazırlanmış, 2003 Haziran’da Selanik Zirvesi’nde sunulmuştur. 4 bölüm ve 465 maddeden oluşan Anayasa aslında Avrupa Birliği Antlaşması’na Temel Haklar Şartının eklenmesiyle ve maddelerin değiştirilip düzeltilmesiyle oluşturulmuştur. 18 Haziran 2004’te uzlaşmaya varılmıştır. 4 bölümden oluşur: birliğin amaç, yetki, karar usulleri ve kurumlarının düzenlediği Genel Esaslar, Temel Haklar Şartı, Birliğin Politikaları ve İşleyişi, Son Hükümler.
Anayasa şuanda onaylanma sürecinde olmakla beraber Fransa ve Hollanda toplumları tarafından kabul edilmemiştir. Bundan dolayı Anayasanın( Treaty on European Union/ Maastricht Treaty) revizyona gitme ihtimali yüksektir.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}