Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük Intergovernmental Conference (IGC):

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Intergovernmental Conference (IGC):

AB üye ülkelerinin bir araya geldiği, AB antlaşmalarının düzenlendiği konferans anlamına gelmektedir.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}