Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük Consultation Procedure

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Consultation Procedure

Konsey tarafından hazırlanan bir mevzuat önerisinin kabul edilmesinden önce Parlamentonun görüşüne başvurulması gereken usuldür.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}