Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page

Twinning

Aday ülkelerin, AB müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanmasına yönelik projelerin oluşturulmasında üye ülkelerden görevlendirilen uzmanlarla en az on iki ay boyunca beraber çalışmasıdır.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}