Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Additional Protocol

Gümrük Birliği esasına dayandırılmış bulunan ve 64 maddeden meydana gelen Katma Protokol, malların serbest dolaşımını gerçekleştirecek usul, sıra ve süreler de dahil olmak üzere, kişilerin, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımı; ulaştırma, rekabet, vergileme ve mevzuatın yakınlaştırılması; ekonomi ve ticaret politikalarının uyumlu hale getirilmesi konularını hükme bağlayan, Ankara Antlaşması’nın tamamlayıcısı niteliğinde olan protokoldür.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}