Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Ankara Treaty

12 Eylül 1963’te Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu(AET) arasında Ankara’da imzalanan, 1 Aralık 1964’ten sonra yürürlüğe girmiş olan, Türkiye ile AET arasında ortaklık kuran antlaşmadır. Antlaşmanın esası Türkiye’nin Topluluk’a üye olması ve Gümrük Birliği’ne dayanan bir ortaklık kurulmasıdır. Ortaklığın gerçekleşmesi ve Türkiye’nin tam üye olabilmesi için üç aşama öngörülmüştür: hazırlık dönemi(5-10 yıl), geçiş dönemi(12-22yıl) ve son dönem(tam üyelik şartlarının müzakeresi). Hazırlık döneminde Türkiye’nin ekonomik açıdan güçlenmesi, geçiş döneminde Türkiye ile AET arasında aşamalı olarak bir gümrük birliğinin kurulması ve politikaların yakınlaştırılması, son dönemde ise Türkiye ile AET arasındaki ekonomik politikaların koordinasyonunun güçlendirilmesinden söz edilmektedir.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}