Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük R&D/Research and Development

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


R&D/Research and Development

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleşebilmesinin desteklenmesi için yapılan yardımdır. Hedefi, ortak bir Avrupa Araştırma Alanı kurulması ve buna paralel olarak AB’yi 2010 yılından itibaren en rekabetçi ekonomi haline getirmektir.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}