Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük Treaty on European Union

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Treaty on European Union

7 Şubat 1992’de Hollanda-Maastricht’te imzalanan ve 1 Kasım 1993’te yürürlüğe giren antlaşma, Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalara değişiklik getiren ve topluluklar için geçerli hukuki ve kurumsal yapıdan farklı biçimde, üye devletler arasındaki işbirliğinin önem taşıdığı iki yeni eylem alanı oluşturmuştur. Bunlar: Ortak ve Dış Güvenlik Politikası, Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği’dir.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}