Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Acquis Communautaire

AB’ye üye ülkelerin iç hukukundan üstün olan, beş ana bölümden ve yaklaşık 90.000 sayfadan oluşan, üye devletlerin uyması gereken kuralları düzenleyen hukuki mevzuattır.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}