Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük European Centre for the development of Vocational Training

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


European Centre for the development of Vocational Training

1975 yılında kurulmuştur. Merkezi Selanik’tedir. Amacı, Avrupa Komisyonu’na ve üye devletlere mesleki eğitim politikaları geliştirme konusunda bilgi desteği sağlamaktır.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}