Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


European Parliament

Üye devlet halklarının temsilcilerinden oluşan ve bu temsilcilerin parlamento üyeleri olarak 5 yıl süreyle seçildiği, ortak karar usulü çerçevesinde mevzuat çıkartma yetkisini AB Konseyi ile paylaşan, bütçe konularında ortak karar alma yetkisine sahip olan kurumdur.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}