Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük EFTA / European Free Trade Association

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


EFTA / European Free Trade Association

Avrupa Topluluklarına alternatif bir ticaret bloğu olarak Avusturya, Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç ve Portekiz tarafından 4 Ocak 1960 tarihinde Stockholm’de imzalanan sözleşmeyle kurulan birliktir.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}