Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük Single European Act / SEA

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Single European Act / SEA

17 Şubat 1986’da ve 28 Şubat 1986’da Lahey’de imzalanan, 1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren; Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalara değişiklik getiren hükümler ile dış politika alanında üye devletler arasında işbirliğini öngören hükümleri tek bir belgede toplayan antlaşmadır.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}