Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


EU Institutions

Avrupa Birliği’ni diğer ekonomik işbirliği örgütlerinden ayıran en önemli özelliği uluslar üstü ve hükümetler arası kurumlarıdır. Bu kurumlar: Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı, Sayıştay(kurum statüsüne yükseltilmesi 1992 yılında yapılan AB Antlaşması ile olmuştur), Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Ombudsman, Kuruluşlar, Vakıflar ve Merkezler.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}