Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük Qualified Majority Voting/QMV

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Qualified Majority Voting/QMV

Bir kararın Konsey tarafından alınabilmesi için gereken oy çoğunluğudur. Buna göre, her üye devletin belli sayıda oy hakkı vardır. Bu sayı, üye devletlerin nüfusuna göre belirlenmektedir ve daha az nüfuslu ülkelerin yararına işleyen bir mekanizmadır.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}