Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Negotiation Process

Müzakere, her aday ülkenin Avrupa Birliği müktesebatını ne kadar sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve etkili bir şekilde uygulayacağının saptanması anlamına gelmektedir.
Avrupa Birliği’nin müzakere sürecinin 6 aşaması vardır:
1. Tarama Süreci
2. Müzakere Pozisyonlarının Hazırlanması
3. Pozisyon Belgelerinin AB Dönem Başkanlığı’na Sunulması
4. Müzakerelerin Açılması
5. Müzakerelerin Tamamlanması
6. Katılım Antlaşması’nın Onay Süreci
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}