Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Ana Sayfa

Danışma Usulü (Consultation Procedure)

Konsey tarafından hazırlanan bir mevzuat önerisinin kabul edilmesinden önce Parlamentonun görüşüne başvurulması gereken usuldür.
 

MAKALELER

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}