Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

AB SÖZLÜĞÜ » Sözlük » AB Sözlük


Lisbon strategy:

Dünyada ki diğer ana aktörlerle rekabet edebilmek için AB”nin modern etkili bir ekonomiye ihtiyacı vardır. Mart 2000 Lizbon Toplantısında, AB”nin siyasi liderleri, on yıl içerisinde dünyadaki en rekabetçi ve bilgi temelli ekonomi haline gelip, daha fazla ve iyi iş imkânı ile beraber sürdürülebilir büyüme için yeni bir strateji belirlemiştir.

AB liderleri bu hedefe ulaşmak için ayrıntılı bir stratejiyi de ortaya koymuştur. “Lizbon Stratejisi” araştırma, eğitim, öğretim, internete ulaşım ve on-line ticaret gibi konuları kapsamaktadır. Her bahar döneminde Avrupa Konseyi Lizbon Stratejisi uygulamasının değerlendirmesini yapmak için toplanmaktadır.
 

MAKALELER

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}