Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Ana Sayfa

AB Kurumları (EU Institutions)

Avrupa Birliği’ni diğer ekonomik işbirliği örgütlerinden ayıran en önemli özelliği uluslar üstü ve hükümetler arası kurumlarıdır. Bu kurumlar: Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı, Sayıştay(kurum statüsüne yükseltilmesi 1992 yılında yapılan AB Antlaşması ile olmuştur), Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Ombudsman, Kuruluşlar, Vakıflar ve Merkezler.
 

MAKALELER

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}