Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Ana Sayfa

AB Müktesebatı (Acquis Communautaire)

AB’ye üye ülkelerin iç hukukundan üstün olan, beş ana bölümden ve yaklaşık 90.000 sayfadan oluşan, üye devletlerin uyması gereken kuralları düzenleyen hukuki mevzuattır.
 

MAKALELER

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}