Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY Sözlük AB Sözlük Citizenship of European Union

EU DICTIONARY » Sözlük » AB Sözlük


Citizenship of European Union

Üye ülkelerde serbestçe dolaşma ve ikamet etme hakkı; ikamet edilen üye devletin yerel seçimleri ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma ve seçilme hakkı; vatandaşı olunan üye ülkenin diplomatik temsilciliğinin bulunmadığı üçüncü ülkelerde diğer üyelerin diplomatik korumasından yararlanma hakkı; Avrupa Parlamentosu’na dilekçe verme ve Ombudsman’a başvurma hakkı; AB kurumlarına birliğin resmi dillerinden birinde yazıp aynı dilde cevap alma hakkının tanındığı, AB üye ülkelerinin vatandaşlarına tanınmış hakların bütünüdür.
 

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}