Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Ana Sayfa

Eşleştirme (Twinning)

Aday ülkelerin, AB müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanmasına yönelik projelerin oluşturulmasında üye ülkelerden görevlendirilen uzmanlarla en az on iki ay boyunca beraber çalışmasıdır.
 

MAKALELER

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}